PROFESIONÁLNÍ  SLUŽBY

Projekční činnost

Komplexní zpracování předprojektové a projektové dokumentace staveb. Celá činnost je provázaná s prací architekta a také inženýrskou činností při projednávání projektů se správci inženýrských sítí a s orgány státní správy a samosprávy.

Architektonická činnost


Architektura - architektonické studie (situace, dispoziční řešení staveb). Vypracování kompletní projektové dokumentace. Vizualizace a počítačová animace návrhů - 3D zpracování návrhů, vypracování fotorealistické podoby projektů

Zaměření objektů, pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu.

Technický dozor investora, stavební dozor, inženýrská činnost

Ohlídáme vaši stavbu a pomůžeme se stavebním řízením.

Modernizace výtahu

Nabízíme zpracování dokumentace na modernizaci výtahu ve vašem domě včetně technických návrhů od renomovaných výtahářských firem.

Konzultační činnost

Tým zkušených odborníků, kteří vám rádi poskytnou konzultaci v oblasti přípravy, realizace a užívání stavby.

PORTFOLIO

Návrh modernizace bytu /Kotevní ulice Praha/ - architektonický návrh bytu

Modernizace výtahu Zbraslav /investor Ministerstvo vnitra ČR/ - technický dozor investora